Wernisaż wystawy odbył się 9 lutego 2018 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Wszystkich zgromadzonych gości powitał Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza oraz Andrzej Przychodni p.o. dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

   Na sandomierskiej wystawie autorstwa Radosława Liwocha kustosza Działu Zbiorów Dawnych Muzeum Archeologicznego w Krakowie prezentowane są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci - od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Patkikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herota, Jordanesa, Nestora i innych.

   Wystawa przypomina o ludziach, którzy przed wieloma laty zainteresowali się przeszłością i przekazali jej pozostałości do krakowskiego Muzeum Archeologicznego. Eksponaty zaznajamiają współczesne osoby z różnorodnością i bogactwem kultur Ukrainy. Mnogością zabytków, wystawa nawiązuje do upodobań sprzed stulecia, kiedy ekspozycje dalekie były od minimalizmu. Swym niemal monochromatyzmem przywodzi na myśl wiekowe fotografie. 

   Wystawa prezentowana będzie do 10 czerwca 2018 r. w sali rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Serdecznie zapraszamy wszystkich do jej odwiedzenia.