Prace budowlane, podczas których wybudowano oświetlenie na ulicy Salve Regina, dobiegły końca. Odbiór prac nadzorował Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza. W skład całej inwestycji weszły m.in.: budowa linii kablowej, dwudziestu dwóch słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych wraz z oprawami drogowymi LED oraz osprzętu elektrycznego z szafką sterującą.

   Całość inwestycji opiewała na kwotę 209.100,00 złotych.