"Dobre imię to szlachetne dziedzictwo" – takie słowa rozbrzmiewały 1 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu. Był to dzień szczególny, do którego społeczność uczniowska przygotowywała się z dużym zaangażowaniem. Młodzież uczęszczająca do szkoły imienia Armii Krajowej, zarówno ta starsza, jak i ich młodsi koledzy, w niezwykły sposób oddała klimat ciężkich czasów powstania. Akademia przedstawiona przez uczniów wzruszyła, przywołała wspomnienia i uświadomiła, jak ważna jest historia ludzi, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnym, niepodległym kraju. Z okazji Dnia Patrona Szkoły w mury sandomierskiej placówki przybyli zaproszeni goście: w imieniu burmistrza Sandomierza - Dariusz Socha kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Piotr Chojnacki przewodniczący Rady Miasta wraz z radnymi, p.o. dowódcy Jednostki Wojskowej - mjr Paweł Grelewski, porucznik Katarzyna Chabel, ksiądz kanonik Marek Flis, przedstawiciele organizacji kombatanckich działających na terenie powiatu sandomierskiego - Janusz Hofbauer, Janusz Jakubowski Prezes Koła ŚZŻAK Sandomierz, Barbara Lisowska - Paterek, a przede wszystkim bohater Armii Krajowej Rajmund Aschenbrener.

   Ze względu na rangę i powagę sytuacji uroczystość rozpoczęła się od najważniejszej pieśni patriotycznej – „Mazurka Dąbrowskiego”. Przy dźwiękach werbli uczniowie przywołali bohaterów Armii Krajowej, oddając cześć ich pamięci. W dalszej części, doceniając zasługi swojego wielkiego patrona, uczcili pamięć ludzi, których wypełniała żarliwa służba Ojczyźnie. Ideą przedstawienia było pokazanie czasów pokolenia Kolumbów. Opowiedzenie o czasach bohaterstwa i grozy, o ludziach, którzy potrafili żyć pełnią życia, którzy wcielali w swoją codzienność bohaterstwo i służbę. Ci niezwykli ludzie nigdy nie pogodzili się z klęską kampanii wrześniowej. Nie mieli zamiaru zgiąć karku przed okupantem. Stanęli do walki wówczas, gdy polskie państwo przestało istnieć i stworzyli własne – Polskie Państwo Podziemne, największą strukturę konspiracyjną okupowanej Europy.
   Siali postrach wśród Niemców. Nie dawali o sobie zapomnieć. Wymierzali sprawiedliwość za zbrodnie popełniane na polskim narodzie. Przeprowadzali zamachy na okupantów. Likwidowali konfidentów i agentów gestapo. Odbijali więźniów z rąk oprawców. Wysadzali w powietrze niemieckie pociągi z żołnierzami i uzbrojeniem. Prowadzili wojnę psychologiczną i zajmowali się dywersją – Żołnierze Armii Krajowej.

   Inscenizacja przeniosła wszystkich w świat ich wartości, myśli i uczuć. To one najpełniej dały obraz tego, jak można pięknie żyć i pięknie umierać.

   Występ naszych artystów przerywany był gromkimi brawami gości, którzy z widocznym wzruszeniem cieszyli się, iż młode pokolenie uczniów i nauczycieli sandomierskiej szkoły daje świadectwo żywej pamięci historii Polski, bez znajomości której nie ma narodu. Za oprawę artystyczną uroczystości odpowiedzialni byli: Marta Kornalska, Gabriela Nowińska – Grad, Ewa Jaworowska – Wojna, Małgorzata Zięba, Agata Frydryk, Tomasz Wojna.

   Ostatnim akcentem uroczystości było wystąpienie przedstawiciela kombatantów Rajmunda Aschenbrenera, który zwrócił uwagę na ogromną wartość takich słów jak: Bóg, Honor i Ojczyzna z którymi utożsamiali się partyzanci - żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych podczas lat wojny, a których sens powinien być aktualny także i dzisiaj.