W sandomierskim Ratuszu 9 sierpnia br. miało miejsce podpisanie dwóch pre-umów na realizację projektów pn. Modernizacji miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierz, do którego sandomierski samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 930 175,99 zł oraz Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, gdzie dofinansowanie wyniosło 10 860 317,40 zł. Podpis na dokumencie umowy złożyli: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Barbara Grębowiec skarbnik miasta oraz Marek Szczepanik członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

  Modernizacja miejskiego oświetlenia skalkulowana została całościowo na 3 453 415,87 zł. Głównym celem tego projektu jest poprawa czystości powietrza na terenie Sandomierza poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W zakresie działań związanych z jego realizacją znajdzie się wymiana 1501 opraw w technologii LED-owej w celu spełnienia normy PN EN 13201 oraz zakup instalacji systemu sterowania oświetleniem.

  Wartość całkowita projektu związanego z zakupem niskoemisyjnego taboru to 14 550 172,93 zł, jego realizacja przyczyni się do lepszego wykorzystania przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działania podejmowane w projekcie pozwolą na podniesienie atrakcyjności przewozów i tym samym zwiększenie ilości osób korzystających z transportu zbiorowego, promują także wizję miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku. Planowany zakres prac obejmuje: zakup nowych autobusów o niskiej emisji wraz z wyposażeniem dodatkowym zapewniającym większy komfort oraz bezpieczeństwo, a także doposażenie istniejącego taboru, modernizację wraz z budową nowej infrastruktury przystankowej oraz zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, zakładające zwiększenie częstotliwości kursowania.