Pod takim tytułem, 24 sierpnia 2018 r., w Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się VI edycja konferencji promującej nasze regionalne produkty rolno-ogrodnicze. Inauguracji wydarzenia dokonali: Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, Marek Szczepanik członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Stanisław Masternak Starosta Sandomierski.

   Celem wydarzenia była promocja eksportu regionalnej produkcji sektora spożywczo-przetwórczego na rynkach zagranicznych oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych w tej branży. Podczas konferencji wystąpienia wygłosili przedstawiciele firm, izb przemysłowo-handlowych oraz specjaliści w zakresie handlu zagranicznego i eksportu z wielu krajów, w tym m.in. z: Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Węgier, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Algierii, USA, Serbii, Armenii i Chin. Konferencji towarzyszyły również spotkania o charakterze biznesowym.