Pod takim tytułem, 23 sierpnia 2018 r., w sandomierskim Ratuszu odbyło się spotkanie między seniorami z Sandomierza i Nadarzyna w województwie mazowieckim. W wydarzeniu wziął udział Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza oraz Katarzyna Zioło zastępca burmistrza.

   Główną tematyką spotkania była wymiana doświadczeń oraz pomysłów pomiędzy przybyłymi seniorami.

  Spotkanie zainaugurował gospodarz miasta, który witając przybyłych gości z Mazowsza, opowiedział im o historii miasta oraz działalności instytucji senioralnych. Następnie głos zabrała Katarzyna Zioło zastępca burmistrza, która omówiła aspekty dotyczące m.in. wsparcia seniorów przez Urząd Miejski w Sandomierzu.

   Podczas spotkania rozmawiano między innymi o: Sandomierskiej Karcie Seniora oraz Mieszkańca, Uniwersytecie III Wieku i Radzie Seniorów. Omówione zostały również różnego rodzaju udogodnienia przeznaczone dla seniorów, w tym np. darmowe bilety w komunikacji miejskiej dla osób powyżej 70 roku życia, czy też przywileje wynikające z posiadania Karty Seniora. Przytoczono również tematykę imprez dla seniorów, które odbywają się w mieście, w tym m.in. Senioralia, czy też spotkania z dziećmi.

   Na koniec spotkania burmistrz Sandomierza wręczył przybyłym gościom upominki związane z naszym miastem.