Pod takim tytułem w Porcie Kultury, 14 sierpnia 2018 r., odbyła się konferencja poświęcona 80. rocznicy włączenia terenów położonych po prawej części Wisły w granice administracyjne Sandomierza. W wydarzeniu udział wzięli: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Katarzyna Zioło zastępca burmistrza, Andrzej Gajewski sekretarz miasta, Piotr Chojnacki przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi, Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, delegacje przybyłych miast partnerskich Sandomierza, w tym z Ostroga na czele z Alexandrem Shykerem burmistrzem miasta oraz z Emmendingen w Niemczech. W Sandomierzu gościliśmy również delegację z czeskiego miasta Moravský Beroun.

   Całość wydarzenia poprzedziło przywitanie przybyłych delegacji przez Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza. Następnie goście zostali oprowadzeni po mieście przez Andrzeja Gajewskiego sekretarza miasta. Odwiedzono w tym czasie najważniejsze sandomierskie zabytki w tym: Ratusz, Muzeum Okręgowe, Muzeum Diecezjalne, Bramę Opatowską, Podziemną Trasę Turystyczną oraz Bazylikę Katedralną.

    Główna część obchodów rozpoczęła się o godzinie 16.00 w Porcie Kultury od odegrania Hejnału Sandomierskiego przez hejnalistę z Sandomierskiej Orkiestry Dętej działającej przy Sandomierskim Centrum Kultury. Następnie głos zabrał burmistrz Sandomierza:

Szanowni Państwo

   Jest mi niezmiernie miło i dla mnie osobiście jest to niezwykle ważne wydarzenie, że dzisiaj razem świętujemy 80-tą rocznicę przyłączenia do Sandomierza Zarzekowic, Nadbrzezia i części osady Trześń jak jest to napisane w uchwale Rady Ministrów z 1938 roku.

    Dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia i cieszę się, że w ten upalny dzień jest nam dane się spotkać.

   31 października 1938 roku Sandomierz stał się  miastem położonym na dwóch brzegach Wisły. Nasze miasto było wtedy planowane na stolicę, z rozmachem budowanego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wybuch II wojny światowej zmiótł te plany, ale po 1945 roku nie zaniechano rozwoju prawobrzeżnej części Sandomierza.

   Wybudowano Hutę Szkła Okiennego, rozwijały się zakłady przemysłowe, stocznia rzeczna, powstało osiedle mieszkaniowe. Ta część Sandomierza nadawała naszemu miastu charakter gospodarczy.

   Nie byłoby tych działań, gdyby nie osoby w nie zaangażowane. Niektóre z nich są dzisiaj z nami na sali. Nieopodal jest też ulica nazwana dwa lata temu imieniem pierwszego dyrektora Huty p. Wacława Brzozowskiego.

   Dziękuję wszystkim, którzy  wnieśli i dalej wnoszą swoją pracę, zaangażowanie, serce w rozwój tej części Sandomierza.

   Planując to rocznicowe spotkanie jeszcze w 2017 roku, zastanawiałem się  w jaki sposób docenić i zaakcentować ten jubileusz.

  Pięć lat temu wydano "Zarys dziejów prawobrzeżnego Sandomierza" pod redakcją Józefa Myjaka. Publikacja ta jest ważna ze względu na szeroki opis historyczny dziejów tej części miasta.

  Pomyślałem, że na ten dzień zaproponuję coś, czego jeszcze dla prawobrzeżnego Sandomierza nikt nie zrobił. Projekty - koncepcje urbanistyczno-rozwojowe, które w kolejnych latach będzie można zrealizować. Rzeczy wymierne i służące potrzebom mieszkańców.

  Cieszę się, że otrzymałem do swojej dyspozycji i wykorzystania na rzecz Sandomierza trzy projekty - prace dyplomowe, które zostały  przygotowane przez studentów Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, na kierunku studiów podyplomowych "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast". Za kilka minut wspólnie je obejrzymy.

  Dla mnie jako Burmistrza miasta jest to bardzo ważne i cenne, tym bardziej, że nad tymi projektami pracowały osoby z całej Polski, mający świeże  i obiektywne spojrzenie na Sandomierz.

   Jestem przekonany, że te działania projektowe są do wykonania. Musimy tylko w to wierzyć i pracować nad ich realizacją.

 Trzy projekty tj. "Koncepcja uzupełnienia infrastruktury transportu rowerowego w Sandomierzu", "Przystanek SANDOMIERZ – strategia rewitalizacji dworca  i terenów Nadbrzezia" oraz "Sandomierz - moja Nowa Huta. Koncepcja rozwoju Osiedla Krzysztofa Baczyńskiego i terenów przyległych" tworzą spójną całość rozwoju prawobrzeżnej części Sandomierza.

   Szanowni Państwo

   Od początku swojej kadencji walczę wraz z mieszkańcami Sandomierza o remont starego mostu i budowę Lwowskiej bis.
Nawet zebrane pod petycją  prawie 9000 podpisów nic w tej sprawie nie zmieniły. Polski rząd jest niewzruszony, nie widzi potrzeby pomocy naszemu miastu. Obietnice działania w latach 2023-2025 są mrzonkami. Będę zdeterminowany w walce o tę inwestycję, most musi zostać wyremontowany.

   Dwa lata temu powróciły pociągi do Sandomierza. Zaczął kursować wakacyjny  pociąg z Kielc. Ku chyba zdumieniu wszystkich bijemy rekordy przyjazdów pasażerów. Rok temu dołączył wakacyjny pociąg z Rzeszowa. Od 1 września Sandomierz będzie miał codzienne połączenie ze stolicą podkarpacia. Codziennie kursuje też pociąg relacji Warszawa – Przemyśl.  Po zakończeniu remontu linii kolejowej 25 i 96 Sandomierz stanie się miastem zbiegu tras kolejowych. Dlatego musimy wypracować formułę funkcjonowania dworca kolejowego, tak jak i zagospodarowania jego okolic, to powinna być kolejna wizytówka miasta. Chyba nie ma wśród nas nikogo, komu ta część miasta nie kojarzy się z potoczną nazwą "huta". Sandomierska Huta Szkła Okiennego stała się jednym z symboli Sandomierza.  

   Była siłą napędową dla budowy osiedla mieszkaniowego, domu kultury, sieci ulic. Od powstania do dzisiaj jest największym pracodawcą Sandomierza.

   Od pięciu lat działa tutaj Centrum Usług Wspólnych koncernu. Przez ten czas urodziło się pracownikom 80 - ro dzieci. Dlatego ten obszar prawobrzeżnej części Sandomierza ujęty jest w  naszym projekcie rewitalizacyjnym. Już w przyszłym roku zaczną się prace przy budowie parku, a także bardzo bym chciał kolejne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni Portu Kultury czy Atramentówki. Mamy przygotowany teren po tzw. lusterkach pod budowę, bardzo potrzebnych tutaj mieszkań.

   Jestem przekonany, że prace zabezpieczające przed powodzią, które teraz są wykonywane, już na zawsze dadzą bezpieczeństwo. Co z pewnością przełoży się, na jeszcze większy rozwój naszego miasta.

  Mam nadzieję, że mieszkańcy Sandomierza, miasta położonego na dwóch brzegach przez najbliższe lata będą obserwować  wdrażanie w życie zaproponowanych w projektach działań, tak by na stulecie w 2038 roku móc  o nich mówić w czasie dokonanym. Czego nam wszystkim z całego serca życzę.

   Dziękuję bardzo.  - Mówił Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza.

   Uroczystość była również okazją do podziękowań dla miejskich radnych - Andrzeja Bolewskiego oraz Andrzeja Glenia za wieloletnią służbę dla dobra miasta i jego mieszkańców. Z tej okazji gospodarz miasta wręczył radnym pamiątkowy atlas obrazujący dzieje naszego miasta.

   Następnie głos zabrała Katarzyna Zioło zastępca burmistrza, która zaprezentowała projekty rozwoju prawobrzeżnej części miasta opracowane przez Politechnikę Krakowską. W prezentacji nie zabrakło wielu aspektów zagospodarowania przestrzennego tej części Sandomierza. Omówione zostały najważniejsze inwestycje oraz pomysły na dalszy rozwój. Przedstawiono m.in. rozwój terenów zielonych, zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne obszaru położonego w międzywalu Wisły na przeciw Bulwaru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego czy też rozbudowanie bazy wypoczynkowej wzdłuż zbiornika "Atramentówka".

  "Mniej betonu, więcej zieleni" - to jedna z idei zagospodarowania przestrzennego tej części miasta. Sztandarowym przykładem jest obszar położony w obrębie Portu Kultury, do którego został sporządzony projekt modernizacji obiektu oraz jego otoczenia jako bardziej przyjaznego mieszkańcom.

  Bardzo ważnym tematem poruszonym podczas prelekcji była trwająca modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą w tej części miasta.
W skład powyższej inwestycji wchodzi m.in:
* Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.
* Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów,
* Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.

   Termin zakończenia prac planowany jest na grudzień 2020 roku.

   Kolejną częścią uroczystości było odnowienie aktu partnerstwa z miastem Ostróg, podpisanego 22 czerwca 2008 roku. Podpis na tym wyjątkowym dokumencie, upamiętniającym 10 lat współpracy polsko - ukraińskiej złożył Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza oraz Alexandr Shyker burmistrz Ostroga. Wydarzenie było również okazją do wręczenia pamiątek związanych z naszymi miastami. Burmistrz Sandomierza na ręce burmistrza Ostroga przekazał rzeźbę z krzemienia pasiastego - kamienia optymizmu. Z kolei burmistrz Ostroga wręczył gospodarzowi Sandomierza symboliczny klucz do bram ukraińskiego miasta.

  Następną częścią wydarzenia był turniej towarzyski piłki nożnej rozegrany na boisku sportowym "Orlik" przy ul. Baczyńskiego, podczas którego zmierzyły się drużyny reprezentujące prawo- oraz lewobrzeżną część miasta. Rozgrywki zostały podzielone na dwie połowy po 20 minut oraz rzuty karne strzelane po jednym przez każdego z piłkarzy. Pamiątkowe puchary kapitanom drużyn wręczył Paweł Wierzbicki dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

   Zwieńczeniem obchodów był inauguracyjny koncert XXVIII Festiwalu Muzyka w Sandomierzu pt. "Z miłości dla ojczyzny". Koncert był okazją do wysłuchania najpiękniejszych pieśni o tematyce patriotycznej, którym towarzyszyła twórczość takich kompozytorów jak: Szymanowski, Moniuszko, czy Karłowicz. Oprawę muzyczną przygotował kwartet smyczkowy "Inny Kwartet" oraz soliści: Kamila Lendzion - sopran i Mirosław Niewiadomski - tenor.