"Czy zalewa nas konformizm?" - pod takim hasłem odbyło się 9 sierpnia 2018 r. w miejskim Ratuszu spotkanie z ks. Adamem Bonieckim - katolickim prezbiterem, generałem zakonu marianów w latach 1993–1999 oraz w latach 1999–2011 redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego".

   Udział w wydarzeniu wzięli: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Katarzyna Zioło zastępca burmistrza, Andrzej Gajewski sekretarz miasta oraz liczni goście. 

    Główną tematyką konferencji było szeroko rozumiane pojęcie konformizmu w różnych sferach życia społecznego, czyli zmiany zachowania na skutek rzeczywistego bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi, czy też podporządkowania się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej. Podczas spotkania odbyła się również dyskusja, podczas której poruszano tematy związane z wiarą człowieka, czy też sensem istnienia. 

   Po dyskusji uczestnicy wydarzenia mogli zdobyć autograf ks. Adama Bonieckiego oraz zamienić z nim słowo.