W Sandomierzu, 5 sierpnia 2018 r., odbyło się uroczyste otwarcie placówki wsparcia dziennego „Przystanek Błonie". Udział w wydarzeniu wzięli: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Katarzyna Zioło zastępca burmistrza, sandomierscy radni, przedstawiciele sandomierskiej Świetlicy Środowiskowej oraz mieszkańcy miasta.

  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał gospodarz miasta oraz Agnieszka Krasoń kierownik świetlicy środowiskowej w Sandomierzu wraz z towarzyszącymi im dziećmi.

   Obiekt ten, zlokalizowany przy ul. Błonie 55, stworzy możliwość włączenia się mieszkańców tej okolicy do tworzenia lokalnej kultury, kultywowania tradycji, wspólnego przeżywania ważnych świąt, wydarzeń, rozwoju osobistego oraz integracji. Dzieci i młodzież z tej okolicy będą miały zapewnioną opiekę po zajęciach w szkole, pomoc w nauce oraz możliwość spędzania bezpiecznie i twórczo czasu wolnego.

  Głównym celem „Przystanku Błonie” będzie podtrzymywanie tradycji międzypokoleniowej poprzez spotkania seniorów i innych grup mieszkańców, warsztaty dla seniorów i dorosłych, działania na rzecz integracji społeczeństwa: organizacja pikników, dożynek, wspólne świętowanie oraz inne autorskie inicjatywy.

   W obiekcie będą się odbywać zajęcia kompensacyjno - korekcyjne, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, sportowe, artystyczne oraz ruchowe. „Przystanek Błonie”, jako że jest położony w wyjątkowo cichym i spokojnym terenie będzie służył zajęciom z zakresu hortiterapii czyli terapii ogrodniczej.

   Wydarzeniu towarzyszył piknik rodzinny oraz debata z mieszkańcami na temat ich problemów oraz spraw bieżących.