„Miasto" to tytuł nowo otwartej wystawy nieżyjącego już sandomierskiego artysty. Wystawa prezentuje życie oraz związek artysty z Sandomierzem, który był dla niego inspiracją m.in. w tworzeniu takich prac jak: „Na mojej ulicy“, „Przechodzący“, „Katedry”, „Sezon“ czy też „Gra w miasto“. Udział w wernisażu wzięli: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Katarzyna Zioło zastępca burmistrza, sandomierscy artyści oraz mieszkańcy miasta.  

   Ryszard Gancarz urodził się 26 kwietnia 1955 roku w Mielcu, zmarł 12 maja 2017 roku w Sandomierzu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w Pracowni Miedziorytu profesora Mieczysława Wejmana w 1980 roku. Tworzył w zakresie rysunku, malarstwa sztalugowego, grafiki warsztatowej i użytkowej. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagradzanym na wystawach ogólnopolskich m.in. „Triennale z Martwą Naturą”, „Primum non nocere”, „Salon Zimowy Plastyki” i wielu wystawach regionalnych: w sandomierskich „Porównaniach” i kieleckim „Przedwiośniu”. Brał udział w około 100 wystawach zbiorowych w Polsce i poza jej granicami, m.in w Niemczech, Francji, Szwecji, Japonii i USA. Jest autorem ponad 30 wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w państwowych zbiorach muzealnych i w państwowych Galeriach Sztuki Współczesnej oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w kulturę polską.  Mieszkał i tworzył w Sandomierzu.

   Ryszard Gancarz we wspomnieniach przyjaciół pozostaje niezwykle wrażliwym, doskonałym warsztatowo artystą, poszukującym nieprzerwanie nowych rozwiązań formalnych, znakomicie poruszającym się we współczesnej sztuce. Artysta utożsamiany jest również z twórczą intuicją oraz rzadko spotykaną ekspresją.