Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza oraz Andrzej Gajewski sekretarz miasta wizytowali 3 sierpnia 2018 r. nowo oddaną placówkę wsparcia dziennego „Przystanek Błonie”, który znajduje się przy ul. Błonie 55. Obiekt ten stworzy możliwość włączenia się mieszkańców tej okolicy do tworzenia lokalnej kultury, kultywowania tradycji, wspólnego przeżywania ważnych świąt, wydarzeń, rozwoju osobistego oraz integracji. Dzieci i młodzież z tej okolicy będą miały zapewnioną opiekę po zajęciach w szkole, pomoc w nauce oraz możliwość spędzania bezpiecznie i twórczo czasu wolnego.

   Głównym celem „Przystanku Błonie” będzie podtrzymywanie tradycji międzypokoleniowej poprzez spotkania seniorów i innych grup mieszkańców, warsztaty dla seniorów i dorosłych, działania na rzecz integracji społeczeństwa: organizacja pikników, dożynek, wspólne świętowanie oraz inne autorskie inicjatywy.

   W obiekcie będą się odbywać zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, sportowe, artystyczne oraz ruchowe. „Przystanek Błonie”, jako że jest położony w wyjątkowo cichym i spokojnym terenie będzie służył zajęciom z zakresu hortiterapii czyli terapii ogrodniczej.

   Oficjalne otwarcie Przystanku odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszamy.