W ramach akcji „Podwórkowy Wychowawca 2018” realizowanej w Sandomierzu, 30 sierpnia 2018 r., odbyła się wycieczka uczestników projektu do Kieleckiego Parku Technologicznego, w której wzięło udział 80 dzieci oraz 13 opiekunów. To już trzecia edycja letniej akcji dla dzieci z terenu miasta, realizowanej przez Gminę Sandomierz. Przed wyjazdem do Kielc z dziećmi oraz ich opiekunami spotkał się Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, który życzył wszystkim bezpiecznej podróży oraz wspaniałej zabawy. Ponadto podziękował opiekunom za profesjonalną opiekę nad dziećmi podczas trwania całej akcji.

  W trakcie wydarzenia odbyły się różnego rodzaju zajęcia sportowe i edukacyjne, w których wzięło udział około 220 dzieci. Dla najmłodszych przeznaczone były m.in.: zajęcia rekreacyjno-ruchowe z instruktorem, zajęcia plastyczne, warsztaty komiksu, wakacje z animatorem Stacyjkowo, czy też zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, które przebiegały pod hasłem „Wakacje w świetlicy zamiast na ulicy”.

   Realizatorami akcji były sandomierskie instytucje w tym: Sandomierskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świetlica Środowiskowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna.