Tegoroczne obchody Dnia Działkowca miały miejsce 22 września br., tradycyjnie w Domu Działkowca przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Doroczne spotkanie poprowadził Józef Rękas Prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych. W spotkaniu udział wzięli z ramienia samorządu burmistrz Sandomierza oraz przewodniczący Rady Miasta. Wśród zaproszonych gości był obecny Edward Galus Prezes Zarządu Wojewódzkiego PZD w Kielcach.

  Na początku wydarzenia głos zabrał Prezes ROD, który przywitał licznie zgromadzonych gości, następnie podsumował mijający, bardzo owocny sezon działkowy. Spotkanie było okazją do podkreślenia efektów jakie udało się osiągnąć dzięki wsparciu sandomierskiego samorządu oraz Zarządu Wojewódzkiemu Polskiego Związku Działkowców w Kielcach. Następnie głos zabrał burmistrz Sandomierza, który zaznaczył, że ogródki działkowe to "Sandomierz w pigułce". Ich prowadzenie wymaga wiele zaangażowania, a administrowanie nimi to zadanie podobne do tego, które spełnia samorząd terytorialny na terenie miasta. Jako kolejni głos zabrali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego PZD w Kielcach i przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, którzy skierowali słowa szczególnej pochwały do Józefa Rękasa, dostrzegając znaczący rozwój ogródków oraz niecodziennie zaangażowanie prezesa.

 Następnie burmistrz Sandomierza wraz z prezesem zarządu wojewódzkiego PZD wręczyli wyróżnienia dla właścicieli działek i ich użytkowników, którzy w bardzo krótkim czasie z zaniedbanej działki uczynili wzorową. Dodatkiem do wyróżnienia były upominki miejskie oraz pakiety przekazane z wojewódzkiego zarządu, w których znajdowały się zestawy kwiatów.

Wyróżnienia otrzymali: 

 • Działka Nr – 13  Merinda Mądry
 • Działka Nr – 20  Tomasz Stroiwąs
 • Działka Nr – 73 Lech Łukasiewicz
 • Działka Nr – 195 Anna Pyszczek
 • Działka Nr – 196 Tadeusz Kos
 • Działka Nr – 124  Edyta Kucharczak
 • Dziaka Nr – 240 Magdalena Kowalska
 • Działka Nr – 253 Aneta Kopacz – Wlaź
 • Działka Nr – 325 Grzegorz Malarz
 • Działka Nr – 335 Mirosław Głowacki
 • Działka Nr – 255 Ewa Brzostowska
 • Działka Nr – 99 Waldemar Mordka
 • Działka Nr – 98 Adam Dziekański
 • Działka Nr – 367  Ewa Stefanek
 • Działka Nr – 373 Zofia Bober

 Po wręczeniu nagród odbył się konkurs na najsmaczniejsze ciasto upieczone przez uczestników wydarzenia, następnie miała miejsce wspólna biesiada i poczęstunek przygotowany w głównej mierze z ogródkowych plonów. 

Warto sięgnąć do historii Rodzinnych Ogródków Działkowych w Sandomierzu oraz wymienić najważniejsze wydarzenia związane z ulepszaniem ich infrastruktury:

  Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki w Sandomierzu został założony w 1952 roku jako Pracowniczy Ogród Działkowy. W czasie funkcjonowania Ogrodu przechodził wiele zmian tak terenowych jak i funkcjonalnych. W obecnym kształcie terenowym funkcjonuje od 1976 roku z liczbą działek 420. Są to w większości działki o powierzchni 500 metrów kwadratowych, jak też 420 i 350 metrowe. Ogród zgodnie z założeniami jego funkcjonalności spełnia oczekiwania działkowców. Są działki typowo rekreacyjne, warzywno-ogrodnicze oraz mieszane. Każdy działkowiec może na swojej małej powierzchni działki przydzielonej przez Zarząd Ogrodu zagospodarować ją według własnego pomysłu i fantazji twórczej, w ramach określonych regulaminem. Aktualnie Ogród posiada 11 działek wolnych.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Zarządu Wojewódzkiego PZD w Kielcach ROD od 2014 roku wykonał roboty inwestycyjne i remontowe poprawiając funkcjonalność i bezpieczeństwo:

 • Zasilanie elektryczne w 24 skrzynkach przyłączeniowych dla całego ogrodu około 16 działek do jednej skrzynki. Chętni do podłączenia swojej działki do zasilania energią elektryczną mogą to zrobić w każdej chwili, zgodnie z przyjętym regulaminem przez Zarząd ROD. Aktualnie jest przyłączonych 154 działki. Zadanie to kosztowało 116.000,00 zł. Miasto dofinansowało kwotę 70.000,00 zł, Zarząd Wojewódzki PZD w Kielcach 35.000,00 zł, środki własne ROD 11.000,00 zł. Zadanie realizowane było trzy lata.
 • Oświetlenie napowietrzne na 11 słupach – wykonane ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Sandomierz w kwocie 22.200,00 zł – zadanie wykonane w 2017 roku.
 • Monitoring – cztery kamery obejmujące 1/3 ogrodu za kwotę 5.000,00 zł – wykonano ze środków własnych funduszu rozwoju naszego ogrodu w 2017 roku.
 • Wykonano nową bramę główną za kwotę 5.200,00 zł ze środków własnych funduszu rozwoju w 2016 roku.
 • Wykonano remont i konserwację całego ogrodzenia ogrodu (3470 mb) za kwotę 10.450,00 zł ze środków własnych funduszu remontowego w 2017 roku.
 • W 2018 roku dalsza realizacja remontu furtek, tak by doprowadzić do zamknięcia całego ogrodu – wykonano prace i zakupiono klucze i wkładki do zamków w furtkach na kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych funduszu remontowego. Poprawi to bezpieczeństwo naszego ogrodu.
 • Wykonano instalację odwadniającą budynku świetlicy oraz wstawiono okno w ścianie zachodniej budynku – koszt - 4.000,00 zł - środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Zarządu PZD w Kielcach w 2016 roku.
 • W roku 2017 złożony został wniosek na doprowadzenie wody do każdej działki – środki finansowe z Budżetu Obywatelskiego Gminy Sandomierz na kwotę 150.000,00 zł z realizacją zadania w 2018 za kwotę 50.000,00 zł

i 2019 roku dokończenie zadania za kwotę 100.000,00 zł, udział własny działkowców to kwota około 12.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji dzięki poparciu działkowców oraz sympatyków wspierających ogrodnictwo działkowe w naszym mieście w ilości niemal 600 osób.

 • W tym roku wykonany został chodnik od bramy głównej w głąb ogrodu na długości 155 mb z płyt betonowych odzyskanych z remontu i modernizacji placu 25 – lecia w Sandomierzu, oraz chodnik na długości 85 mb z odzyskanych kostek bazaltowych budowy chodnika z płyt. Koszt tego zadania to kwota ok. 3.500,00 zł ze środków własnych funduszu remontowego.
 • Wykonane zostały nowe tabliczki oznakowania alejek i numerów przyległych działek w 2017 roku. Jesteśmy na etapie ich montażu w naszym ogrodzie. Poprawi to estetykę i informację gdzie która działka się znajduje na terenie naszego ogrodu.
 • W planach na 2019 rok i dalsze chcemy wykonać parkingi dla samochodów działkowców z monitoringiem tych parkingów, co zagwarantuje bezpieczeństwo pozostawionych samochodów w czasie prac na działkach.