W wydarzeniu, które odbyło się 7 lutego 2019 r., w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przy ul. Mariackiej 1 wzięli udział przedstawiciele sandomierskiego magistratu na czele z Marcinem Marcem burmistrzem Sandomierza, miejskich instytucji oraz lokalnych stowarzyszeń. W programie spotkania poruszono kwestie związane z ekonomią społeczną – czym jest i jak wspiera jednostki samorządu terytorialnego, jakie są podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu wybranych podmiotów ekonomii społecznej. Omówiono również aspekty związane ze współpracą międzyinstytucjonalną na rzecz ekonomii społecznej.

   Po spotkaniu odbyły się indywidualne konsultacje dla uczestników spotkania.