Miło nam poinformować, że już od poniedziałku 1 czerwca 2020 roku Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej oraz Port Kultury w Sandomierzu będą ponownie otwarte dla uczestników zajęć.

  Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny, trwają prace nad stworzeniem optymalnego grafiku zajęć w OPAK oraz Porcie Kultury. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwemoficjalnej strony internetowej Sandomierskiego Centrum Kultury www.esceka.pl oraz profili na portalu społecznościowym facebook OPAK: www.facebook.com/opaksck/ oraz Port Kultury: https://www.facebook.com/portkulturysck/. Szczegółowe informacje znajdą Państwo również u pracowników poszczególnych obiektów.

  Oczywiście w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, ulegają pewnej modyfikacji zasady funkcjonowania tego obiektu.

  Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi aktualnymi Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie Kultury oraz OPAK dotyczącymi ochrony przed koronawirusem oraz Oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych dziecka dla Portu Kultury oraz OPAK.

  Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych dokumentów.

  Każdy uczestnik zajęć/rodzic dziecka małoletniego ma obowiązek dostarczyć do OPAK bądź Portu Kultury uzupełnione „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka”.

  Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej.

  Apelujemy, aby szanować i przestrzegać także ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, ochrony osobistej i higieny, jakie zostały wprowadzone przez służby sanitarne i władze państwowe.

Zapraszamy!