Szanowni Państwo

Pracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej
i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sandomierzu

Szanowni Państwo

W Dniu Pracownika Socjalnego na Państwa ręce składam serdeczne podziękowania dla całego zespołu pracowniczego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu za trud pracy na rzecz osób potrzebujących.

Pełniona przez Państwa służba wymaga wysokich kwalifikacji i doskonałych umiejętności interpersonalnych, a także ogromnej wrażliwości i zrozumienia dla ludzkiej słabości. Swoją postawą codziennie udowadniacie, że niesienie pomocy jest wielką misją.

Doceniając codzienny trud i zaangażowanie Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu w tym szczególnym Dniu, życzę by nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wytrwałości. Niech wyjątkową nagrodą będzie przekonanie, że wysiłek związany z pracą przyczynia się do ułatwienia życia wielu mieszkańcom naszego miasta.

Z wyrazami szacunku

Marcin Marzec

Burmistrz Sandomierza Sandomierz,

20 listopada 2020 r.