kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społecznościowe

Sprawy Miejskie

 • Konsultacje społeczne projektów aPZRP

  Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym rozpoczynają się 22 grudnia 2020 r. i trwają do 22 czerwca 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 28 miastach w całym kraju. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z...

  więcej
 • Kondolencje dla Pana Adama Pękali

  Najszczersze kondolencje, pełne głębokiego współczucia dla Pana Adama Pękali, pracownika Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pogrążonego w żałobie z powodu śmierci Matki składają Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi orazpracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

  więcej
 • Obwieszczenie (11)

  UA.6733.2.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54,...

  więcej
 • Nowa edycja Zielonej Ławeczki!

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VII już edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”! Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Macie szansę na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 1950 zł. W skład...

  więcej
 • Kondolencje dla Pani Małgorzaty Wilkanowskiej-Bandury

  Najszczersze kondolencje, pełne głębokiego współczucia dla Pani Małgorzaty Wilkanowskiej-Bandury, pracownika Referatu Księgowości w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, pogrążonej w żałobie z powodu śmierci męża Józefa składają Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi orazpracownicy...

  więcej
 • Przerwa w dostawie prądu

  Informujemy, że 8 kwietnia 2021 r. w Sandomierzu nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej. DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR STACJA 2021-04-08  2021-04-08 09:00-12:00 ul. Brzoskwiniowa --

  więcej
 • Kursowanie autobusów w Święta Wielkanocne

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów o kursowaniu autobusów w okresie Świąt Wielkanocnych: W dniu 03.04.2021 r. autobusy kursują jak w sobotę, W dniach 04.04.2021 r. – 05.04.2021 r. –...

  więcej
 • Komunika Świetlicy Środowiskowej

  Od dnia 29.03.2021r. do dnia 09.04.2021 r. włącznie, Świetlica Środowiskowa działająca w punktach przy ul. Słowackiego 15 oraz przy ul. Portowej 24 oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” przy ul. Błonie 55 będą funkcjonować w trybie ograniczonym. Ze względu na...

  więcej
 • Obwieszczenie (9)

  UA.6733.1.2021.KWIOBWIESZCZENIEZgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity Dz.U.2020.256) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293), zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w...

  więcej
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpienia...

  Sandomierz, 2021-03-23 NK.6220.2.2021.DMI OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów opiniujących Na podstawie art. 9, 10 § 1 art. 49 art. 61§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U....

  więcej
 • Wydłużone godziny pracy Punktów Diagnostyki Mobilnej...

  Centrum Medyczne Corten Medic informuje, że z rosnącym zainteresowaniem na wykonywanie testów przeciw COVID-19, wydłużone zostaną godziny pracy Punktów Diagnostyki Mobilnej COVID-19. Sandomierz, ul. Zielna 6 poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela 8.00-12.00 czwartek 14.00-18.00

  więcej
 • Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz

    Szanowni Państwo, Gmina Sandomierz jako realizator projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” informuje, że w dniach 1 marca – 31 marca 2021 r. odbędzie się rekrutacja uczestników.   Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zgłoszenie do żłobka dziecka zamieszkującego...

  więcej
 • Zmiana organizacji ruchu

  Od 16 marca (wtorek) w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu zatwierdzona dla etapu I realizowanych prac. Wprowadzane zmiany obejmować będą m.in.: 1. Utrzymanie ruchu w obu kierunkach na ulicy...

  więcej
 • Otwarty konkurs ofert na realizację w...

  11 marca 2021 r. Gmina Sandomierz rozpoczęła dodatkowy nabór w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych świadczonych przez organizacje pożytku publicznego na rzecz społeczności miasta Sandomierz. Nabór odbywa się on-line, wyłącznie za pomocą systemu "Witkac". Termin...

  więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza

  ZARZĄDZENIE NR 66/2021/PSZ BURMISTRZA SANDOMIERZA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową, Prowadzenie szkolenia sportowego z...

  więcej
 • „Bezpiecznie na wsi mamy – od...

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia...

  więcej
 • Zmiany kursowania autobusów komunikacji miejskiej

  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż w związku z budową ronda u zbiegu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej od dnia 16 marca 2021 r. kursowanie autobusów komunikacji miejskiej linii nr 2 oraz linii...

  więcej
 • Wznowienie linii Tarnobrzeg - Kielce

  Informujemy Pasażerów, iż SOFTY HANDEL USŁUGI TRANSPORT GRZEGORZ BARTNIK od dnia 11 marca 2021 r. wznawia kursowanie linii komunikacyjnej Tarnobrzeg – Kielce przez Kraśnik, Sandomierz, Połaniec.

  więcej
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293 t. j.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8...

  więcej
 • Karta Życia dla seniorów

  Burmistrz Sandomierza zaprasza wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat do odebrania „KARTY ŻYCIA”. Karty można odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w każdy dzień roboczy, w godzinach pracy Urzędu. Karta zawiera formularz z krótkim opisem historii choroby,...

  więcej
 • Obwieszczenie (7)

  UA.6733.1.2021.KWI OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) zawiadamia się, że...

  więcej
 • Kondolencje dla Pana Marka Bronkowskiego z...

  Najszczersze kondolencje, pełne głębokiego współczucia dla Pana Burmistrza Marka Bronkowskiego, pogrążonego w żałobie z powodu śmierci Mamy składają  Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi orazpracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

  więcej
 • Oferta Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - POŻYCZKA...

  BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje Strategię inwestycyjną „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” mającą na celu rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki...

  więcej
 • Kondolencje dla Pana Sławomira Górskiego

  Najszczersze kondolencje, pełne głębokiego współczucia dla Pana Sławomira Górskiego inspektora ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, pogrążonego w żałobie z powodu śmierci Teściowej składają  Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi orazpracownicy Urzędu...

  więcej
 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie...

  Sandomierz, 2021-02-22 NK.621.1.2021.AKE Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza Mając na uwadze umożliwienie w krótkiej perspektywie czasowej sięgnięcia...

  więcej
 • Możliwe wezbranie dopływów Wisły z przekroczeniem...

  Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.02.2021 do godz. 12:00 dnia 27.02.2021 Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: Na skutek spływu wód roztopowych, a w noc z piątku na sobotę także opadowo-roztopowych, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, do...

  więcej
 • Warsztaty dla przedsiębiorców - obsługa mediów...

  Ruszają szkolenia z obsługi i prowadzenia mediów społecznościowych dla przedsiębiorców z branży turystycznej  Dlaczego media społecznościowe są ważne dla branży turystycznej? Jak je skutecznie wykorzystać do zdobywania klientów? Na co uważać? O tym i innych zagadnieniach dotyczących marketingu w internecie...

  więcej
 • Czyste Powietrze w Gminie Sandomierz

  Gmina Sandomierz dnia 18 grudnia 2020 r podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze. WFOŚ w Kielcach prowadzi nabór ciągły wniosków na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła...

  więcej
 • Nabór dzieci do samorządowych żłobków już...

  Drodzy mieszkańcy! Już w marcu odbędzie się rekrutacja do samorządowego żłobka przy Przedszkolu nr 5 oraz samorządowego żłobka przy Przedszkolu nr 6. Liczba miejsc w placówkach jest ograniczona, i wynosi odpowiednio 25 i 39. Gmina, wychodząc naprzeciw młodej społeczności miasta,...

  więcej
 • Komunikat w sprawie przetargów

  Trwa przetarg na modernizację miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Sandomierza. Zgłosiło się czterech oferentów.Rozstrzygnął się przetarg na wykonanie monitoringu na terenie miasta.

  więcej