bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Sprawy Miejskie

 • Obwieszczenie z dnia 21.02.2020

  UA.6733.3.2020 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity Dz. U. 2020.256) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55,...

  więcej
 • Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy....

  Program Aktywni Obywatele  – Fundusz Krajowy. Spotkanie informacyjne w Kielcach   10 lutego ruszył konkurs dotacyjny, w którym o środki mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych Aktywni Obywatele...

  więcej
 • XVII Dzień Świętego Patryka - komunikat...

  Szanowni Państwo Sandomierskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu zapraszają 17 marca 2020 r. do wspólnego celebrowania XVII Dnia Świętego Patryka, wypełnionego rozmaitymi atrakcjami w irlandzkim stylu! Z tego względu, idąc śladem wcześniej rozesłanych zaproszeń, przypominamy i gorąco zachęcamy branże gastronomiczne do...

  więcej
 • Kondolencje dla Pani Kazimiery Bednarskiej

  Pani Kazimierze Bednarskiej radnej Rady Miasta Sandomierza, pogrążonej w żałobie po śmierci męża Rafała Bednarskiego najszczersze kondolencje pełne głębokiego współczucia, żalu i bólu składają Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

  więcej
 • Obwieszczenie z 31 stycznia 2020 r.

  UA.6733.3.2020.MSZ O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity z 2018r. Dz. U. 2018. 2096) oraz art. 50, 51,...

  więcej
 • Otwarty konkurs ofert na realizację w...

  Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publiczneg0    W związku ze mienionymi zasadami składania ofert i rozliczania konkursu ofert poniżej przedstawiamy...

  więcej
 • Obwieszczenie z dnia 28.01.2020

  UA.6733.18.2019 MSZ Sandomierz, 2020-01-28 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018. 1945. t. j.) i art. 49a ustawy z...

  więcej
 • Spotkanie w sprawie uchwały krajobrazowej

  Szanowni Państwo, Zapraszam do udziału w pracach nad przygotowywaną w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu „uchwałą krajobrazową”, w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,...

  więcej
 • Nabór kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady...

    Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro) zostało opublikowane Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.       Oferty należy przesłać na adres e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl; pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście...

  więcej
 • Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami...

  Uprzejmie przypominamy, iż od 1.01.2020 r. będą obowiązywały w Sandomierzu nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla nieruchomości zamieszkałych opłata uzależniona jest od liczby osób zamieszkałych i będzie wynosiła: 13 zł od osoby zamieszkałej- selektywna zbiórka odpadów 26 zł...

  więcej
 • Kalendarze na 2020 rok

  W Centrum Informacji Turystycznej można zakupić kalendarz trójdzielny na 2020 r.Kalendarze w cenie 25 zł/sztuka można nabyć codziennie w biurze Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 20, Sandomierz), tel. 15 644 61 05, e-mail: informacja@sandomierz.travelCIT otwarty jest w godzinach: pn. - pt.:...

  więcej
 • NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ...

                                                              NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2020 ROKU BURMISTRZ SANDOMIERZA zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

  więcej
 • Nie zatruwaj życia innym

  Celem kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe. Jednocześnie naszym celem jest służyć...

  więcej
 • Nowe ceny biletów wstępu na Bramę...

    Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe ceny biletów wstępu na Bramę Opatowską i do Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu: 1. Brama Opatowska: - bilet ulgowy: 6 zł - bilet normalny: 8 zł -...

  więcej
 • Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

     W związku z wprowadzanymi od 1.01.2020 r. zmianami w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Sandomierza (m.in. segregacja i odbiór od mieszkańców odpadów biodegradowalnych oraz zmiana stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych), Urząd Miejski w Sandomierzu przygotował broszury...

  więcej
 • Lista osób przyjętych do udziału w...

  Do projektu zostało zakwalifikowanych 26 uczestników, a jednocześnie do żłobka zostało przyjętych 27 dzieci. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu zostanie zrekrutowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Projekt „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze...

  więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Sandomierza

     Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3. Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie TIK. Załączniki...

  więcej
 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że w czwartek 14.11.2019 r. od godz. 7.00 do 15.11.2019 do godz. 8.00 PGKiM będzie odbudowywał nawierzchnię ul. Staromiejskiej. Droga na odcinku od Dworku Ojca Mateusza do kościoła św. Jakuba będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Na pozostałych jej odcinkach będzie...

  więcej