bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Sprawy Miejskie

 • Razem TworzyMy Sandomierz!

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sandomierza    Mijają trzy lata od rozpoczęcia mojej kadencji na stanowisku burmistrza Sandomierza. Pozwolą Państwo, że przedstawię sprawozdanie z wykonania mojego programu wyborczego, który tak jak obiecywałem w 2014 roku był realny i jego realizacja następuje krok...

  więcej
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

      Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego. Załączniki do pobrania: OGŁOSZENIE KONKURSU TREŚĆ WZÓR OFERTY WZÓR UMOWY WZÓR SPRAWOZDANIA

  więcej
 • Spotkania informacyjne dot. pożyczek

     Między 29 listopada a 7 grudnia br. w pięciu województwach Polski Wschodniej odbywają się spotkania informacyjne, podczas których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z pożyczek w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka    Szczegółowy harmonogram spotkań oraz...

  więcej
 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza

  Działając na podstawie art.. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), informuje o zamiarze dokonania podziału niżej wymienionych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: 1/ nieruchomości położonej w Sandomierzu obręb...

  więcej
 • Informacja o godzinach pracy Ośrodka Pomocy...

  INFORMACJA Uprzejmie informujemy, iż od 1 listopada 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu jest czynny w następujących godzinach: w poniedziałek od 8.00 do 16.00 wtorek - piątek od 7.00 do 15.00 Ponadto uległy zmiany numerów telefonów na następujące: Ośrodek...

  więcej
 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej...

  Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2018 roku Burmistrz Sandomierza ponownie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

  więcej
 • Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im....

     Już po raz VII Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu.   Czy bohaterem można być tylko w nadzwyczajnych okolicznościach? Czy można dokonać szlachetnego...

  więcej
 • Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+?...

     Informujemy, że 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa...

  więcej
 • Sandomierz uzyskał dofinansowanie z RPO

     7 359 810 zł to kwota jaką miasto otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”. Dzięki temu, w mieście zostaną wykonane prace obejmujące między innymi: renowację zabytkowych murów obronnych wpisanych...

  więcej