Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego.


Załączniki do pobrania:

OGŁOSZENIE KONKURSU TREŚĆ

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA