Sandomierz znalazł się pośród siedmiu miast w województwie świętokrzyskim, które otrzymają pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Gmina Sandomierz na zadanie pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (projekt o wartości całkowitej 39 mln złotych) otrzyma 23 mln złotych dofinansowania. Taką decyzję podjął 20 grudnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

Projekt rewitalizacji miasta zakłada m.in.

·        Rewaloryzację Parku Miejskiego w Sandomierzu.

·        Modernizację Parku Osiedlowego przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu.

·        Modernizację Placu 3 Maja – stworzenie przestrzeni rekreacyjno – integracyjnej.

 ·        Budowę kanalizacji przy ulicy Błonie.

·    Efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie OZE (modernizacja oświetlenia na ul. por. T. Króla - zadanie Gminy Sandomierz oraz montaż instalacji OZE na budynku przy ul. Portowej – zadanie Partnera).

 ·        Przebudowę ulicy Mickiewicza.

·        Budowę 2 parkingów przy ulicy por. T. Króla 6 i 8.

·        Monitoring przy  Placu Targowym.

·        Monitoring na Placu 3 Maja.

·        Monitoring Parku Miejskiego.

·        Monitoring Parku Osiedlowego.

·       Stworzenie centrali monitoringu  

 ·       Przebudowę i nadbudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zakupem wyposażenia.

·        Budowę infrastruktury kulturalnej na Placu 3 Maja - część kulturalna (budowa/montaż sceny) .

·   Rozbudowę tarasu w zabytkowym budynku przy ul. Sokolnickiego wraz z zakupem platformy, umożliwiającej osobom niepełnosprawnym wejście do budynku – działania partnera projektu.

·       Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu oraz Ekspozycji Drukarni Jezuickiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

·        Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej.

·        Budowę/przebudowę budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja.

·        Zakup/montaż windy oraz monitoringu w budynku przy ul. Portowej. Działanie przyczyni się do wprowadzenia nowej usługi w Sandomierzu opartej na turystyce prozdrowotnej – działania partnera projektu.

 ·        Odnowienie elewacji i dachów 9 zabytkowych kamienic na Starym Rynku.

·        Renowację zabytkowego Ratusza.

    Celem projektu jest ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Miasta Sandomierza. Projekt będzie realizowany od lipca 2017 r. do grudnia 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 39 079 653,53 zł brutto. Projekt zostanie współfinansowany w kwocie 23 075 811,42 zł w tym  19 999 036,56 zł stanowią środki z EFRR oraz 3 076 774,86 zł środki z budżetu państwa.