Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sandomierza

   Mijają trzy lata od rozpoczęcia mojej kadencji na stanowisku burmistrza Sandomierza. Pozwolą Państwo, że przedstawię sprawozdanie z wykonania mojego programu wyborczego, który tak jak obiecywałem w 2014 roku był realny i jego realizacja następuje krok po kroku.

   Dziękuję wszystkim Państwu Radnym Miasta Sandomierza za tak spójną współpracę, poczytuję sobie to za osobisty sukces. Dziękuję wszystkim sandomierzanom za codzienne dopingowanie mnie i moich współpracowników do wytężonej pracy, która przynosi wymierne efekty. To co poniżej jest napisane, to jest nasz wspólny sukces na rzecz rozwoju Sandomierza.

  Z wyrazami szacunku

    Marek Bronkowski

Burmistrz Sandomierza