Między 29 listopada a 7 grudnia br. w pięciu województwach Polski Wschodniej odbywają się spotkania informacyjne, podczas których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z pożyczek w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka

   Szczegółowy harmonogram spotkań oraz dodatkowe informacje nt. Instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego, a także instytucji finansujących.