Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

   Informację o przetargach wraz z mapą obrazującą działki pod zabudowę znajdują się w załącznikach poniżej.