Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu informuje, że po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz pozostało  35 wolnych miejsc na realizację wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.  Jednocześnie informujemy, że do rekrutacji uzupełniającej do dnia dzisiejszego wpłynęło 15 wniosków dot. dzieci z terenu Gminy Sandomierz i 8 wniosków z obcej gminy - wnioski te, będą rozpatrywane dopiero po zaspokojeniu potrzeb dzieci zamieszkałych na terenie Sandomierza. Na dzień 6 lipca 2017 roku przedszkola samorządowe w Sandomierzu dysponują więc 20 miejscami wolnymi w różnych kategoriach wiekowych. Szczegółowych informacji udzielają Dyrektorzy następujących przedszkoli:

  1. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 8, tel. 15 832 22 08;
  2. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu, ul. Słowackiego 9, tel. 15 832 22 86;
  3. Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu, ul. T. Króla 3, tel. 15 832 47 56;
  4. Przedszkole Samorządowe nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5, tel. 15 832 47 62.

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, nie dysponuje wolnymi miejscami.