e-Składka - proste płatności z ZUS – spotkanie dla przedsiębiorców

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych O/Kielce organizuje seminarium na temat e-składki - wdrażanego od 1 stycznia 2018 r. ułatwienia dla płatników składek. Przedstawiciele ZUS omówią wprowadzane zmiany oraz udzielą odpowiedzi na zadawane przez przedsiębiorców pytania.

Zapraszamy przedsiębiorców 14 listopada 2017 r. na godz. 10.00. do Hotelu Basztowy w Sandomierzu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Informacji na temat spotkania udziela Anna Zając-Nogaj, Główny Specjalista Ośrodka. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 8 listopada 2017 r. pod numerem telefonu 15 833 34 06 lub pocztą elektroniczną pod adresem: a.zajac@opiwp.org.pl.

Spotkanie organizowane jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.