7 359 810 zł to kwota jaką miasto otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”. Dzięki temu, w mieście zostaną wykonane prace obejmujące między innymi:

  • renowację zabytkowych murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego, 
  • stworzenie modelu Klasztoru Dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z Kościołem pw. św. Marii Magdaleny, który posłuży jako wizualizacja, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych
  • powstanie ścieżki turystycznej Sandomierz - Historia Światłem Malowana” o długości ok. 2,5 km. Będzie to produkt turystyczny adresowany do mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Osiem, spośród najważniejszych obiektów zabytkowych Sandomierza zostanie podświetlonych nowoczesnymi oprawami LED. Są to: mury miejskie, Brama Opatowska, Kamienica Oleśnickich, Ratusz, budynek Urzędu Miasta, Furta Dominikańska, Collegium Gostomianum i Zamek Królewski.
  • oznakowanie Gór Pieprzowych (wstawienie tablic informacyjnych, opisujących m.in. florę i faunę gór).
  • powstanie dwóch nowych produktów turystycznych: trasy kajakowej od Bulwaru nad Wisłą do Gór Pieprzowych o długości około 5,1 km oraz stworzenie przestrzeni do rekreacji i odpoczynku, a także zagospodarowanie terenu Bulwaru nad Wisłą, w tym budowa ścieżki rowerowej o długości około 1,45 km.

  Inwestycja polegająca na przeprowadzeniu kompleksowych i wieloaspektowych działań, niewątpliwie wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza przy wykorzystaniu zasobów endogenicznych miasta. Walory oraz istniejąca infrastruktura tworzą podstawową ofertę na bazie, której mogą rozwinąć się produkty tworzone z myślą o turystach kierujących się różnymi  motywacjami oraz celem swoich podróży.

   Realizacja projektu wpłynie także na zwiększenie zainteresowania usługami lub produktami turystycznymi oferowanymi na obszarze realizacji projektu. Powstaną nowe miejsca pracy, przedłużony zostanie sezon turystyczny (jesień–zima). Nastąpi rozwój przedsiębiorczości opartej na turystyce tradycyjnej i turystyce kulturowej. Miejskie obszary turystyczne zyskają na atrakcyjności. Poprawiony zostanie dostęp do zabytków kultury, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania naszym miastem. 

   Projekt realizowany będzie od kwietnia 2018 do października 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 11 143 390,82 zł. 

Szczegóły na stronie internetowej: 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomo...