Zarządzenie Burmistrza Sandomierza w sprawie odstąpienia od poboru opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania w związku z uroczystościami pogrzebowymi zmarłego bp Wacława Świerzawskiego.