Szanowni Państwo, w imieniu Waldemara Maruszczaka Kierownika BP w Sandomierzu informujemy, iż w terminie 13-27 września 2017 r. można składać w ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.

   Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

  W związku z powyższym, aby ułatwić osobom poszkodowanym podczas wiosennych przymrozków skorzystanie z tej pomocy w załączniku poniżej znajduje się wzór wniosku.


WNIOSEK PRZYMROZKI 2017