Gmina Sandomierz realizuje projekt konkursowy pn. "Przygody Przedszkolaków", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN