Informujemy, iż ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierające wszelkie informacje dot. powyższego postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Sandomierza w zakładce przetargi, koncesje, zapytania ofertowe.

LINK: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=...