Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Kielcach, urzędnikiem wyborczym dla Gminy Sandomierz został powołany Pan Krzysztof Dywan.

Więcej informacji dotyczących spraw wyborczych na stronie: http://kielce.kbw.gov.pl/