Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych „Przygody Przedszkolaków”

Do pobrania:

  • Zaproszenie do złożenia oferty
  • Formularz ofertowy
  • Formularz oświadczenia
  • Wzór umowy
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Sposób realizacji zamówienia
  • Harmonogram płatności