Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku do pobrania:

KONKURS OFERT POŻYTEK 2019


    Dodatkowe załączniki:

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA