Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku,   
• wykonuj opryski po ustaniu lotu pszczół czyli wieczorem lub w nocy;   
• wykonuj oprysk tylko po sprawdzeniu przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości patogenów    
• wykonując opryski zachowaj szczególne środki ostrożności.
PAMIETAJ!
OPRYSKI NALEŻY WYKONYWAĆ NIE STWARZAJĄC ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ZWIERZĄT.

Integrowana ochrona roślin to metoda ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, która polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy:  
• aplikować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;    
• stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie;    
• dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;    
• nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;    
• wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;    
• zachowywać minimalne odległości od pasiek;    
• przestrzegać okresów prewencji;    
• nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu. Ponadto wytrucie pszczół grozi wysokimi karami.
Dla dobra i bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt warto o powyższych zasadach pamiętać i je stosować.