Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało „Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego”.

  Przewodnik ten został przygotowany w celu przybliżenia obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących możliwości, zasad i warunków zamawiania produktów rolnictwa ekologicznego w ramach realizowanych zamówień publicznych. Materiał przeznaczony jest zarówno dla przedstawicieli administracji rządowej jak i samorządowej.

   Przewodnik ma również na celu dostarczenie wiedzy potencjalnym zamawiającym, dotyczącej sposobów rozpoznawania produktów ekologicznych i szczegółowych rozwiązań w zakresie znakowania, zasad wykorzystania nazwy „ekologiczny” i „organiczny”, a także sposobów i możliwości weryfikacji certyfikatów.

Plik do pobrania:

Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego