Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm. ) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W związku z powyższym dyrektor szkoły nie może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia świetlicy  lub innych form wypoczynku w czasie ferii zimowych.

 W zamian w okresie ferii zimowych  sandomierskie  świetlice środowiskowe będą czynne w następujących godzinach

1. Świetlica środowiskowa przy ul. Słowackiego 15 w Sandomierzu (telefon: 15 833 29 75) czynna od godz. 7:00 do 16:00

2. Świetlica środowiskowa przy ul. Portowej 24 w Sandomierzu  (telefon: 15 644 58 90 ) czynna od godz. 9:00 do 15:00

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach prowadzonych przez wymienione placówki.