W związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola -Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padewzamieszczamy dwa Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie: