Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące powyższego przedsięwzięcia znajdują się w następujących załącznikach:


OGŁOSZENIE KONKURSU

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA