Losowanie kolejności projektów Budżetu Obywatelskiego

W dniu 8 sierpnia 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał losowania kolejności na listach wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane do realizacji w 2019 rokuprzez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Sandomierza.

W wyniku losowania została ustalona następująca kolejność wniosków na liście:

Tytuł projektu

Pozycja na liście

Zewnętrzne gry podwórkowe

1

Sandomierska siłownia plenerowa przy ul. Dr Zygmunta Schinzla

2

W zdrowym ciele zdrowy duch! -budowa siłowni zewnętrznej (ul. Wielowiejska)

3

MULTIROOM – multimedialny pokój dla mieszkańców Sandomierza w Miejskiej Bibliotece Publicznej

4

Platforma dla niepełnosprawnych – niwelujemy bariery w szkole

5

Stop dewastacji Sandomierza - mural

6