Apel

    o pomoc kotom wolno żyjącym

    Jesień i zima to szczególnie trudny okres dla kotów wolno żyjących. Odrobina dobrej woli każdego z nas może odmienić los tych zwierząt, które stanowią nieodłączny element miejskiego ekosystemu i naturalną ochronę przed gryzoniami. 

   Dlatego apeluje do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich sandomierzan o pomoc kotom wolno żyjącym. Stwórzmy dla nich bezpieczne, ciepłe i suche schronienia z dostępem do wody i jedzenia. Wystarczy jedno otwarte okienko piwniczne, aby przetrwały zimę. Kotom, które już zamieszkują piwnice, nie utrudniajmy przebywania w tych miejscach.

    Miasto Sandomierz dbając o koty wolno żyjące rokrocznie dokonuje zakupu karmy oraz zapewnia opiekę weterynaryjną. Wspiera także opiekunów tych zwierząt w podejmowaniu przez nich działań.

   Zgodnie z art. 1 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji. W polskim prawodawstwie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nakazuje humanitarnie traktować wszystkie zwierzęta.

   Wszystkim sandomierzanom z góry serdecznie dziękuję za wypełnienie słów tego apelu, który mam nadzieje spotka się z szeroką aprobatą.


Z wyrazami szacunku

        Marek Bronkowski 

    burmistrz Sandomierza