Okres spoczynku zimowego drzew i krzewów jest dogodnym terminem do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie Zieleni Miejskiej. Wspomniane zabiegi obejmują cięcie fitosanitarne drzew (pielęgnacyjno - sanitarno - prześwietlające) oraz wycinanie tych, których stan zdrowotny nie pozwala na podjęcie jakichkolwiek poprawiających go zabiegów. Od listopada 2017 r. prowadzone jest cięcie pielęgnacyjno - prześwietlajace drzew znajdujących się w obrębie Rynku Starego Miasta oraz w innych rejonach wymagających pilnej interwencji arborystów (jak przy Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Puławiaków). W obrębie Sandomierskiej Starówki pielęgnacji poddano już 35 szt. starych drzew o znacznych rozmiarach koron. Pielęgnacja polegała na wycięciu posuszu nadmiernie je zagęszczającego, wycięciu porażonych chorobami konarów, gałęzi i pędów oraz założenie wiązań zabezpieczających drzewa przed rozłamaniem. Są to drzewa znajdujące się w obrębie skwerów w rozwidleniach ulic Zamkowej i Wincentego Kadłubka oraz Zamkowej i Prymasa Mikołaja Trąby (naprzeciwko Zamku), przy Spichlerzu, na placu Poniatowskiego, w obrębie placu zabaw przy ul. Ks. Melchiora Bulińskiego, przy Uchu Igielnym oraz na Dużym Rynku. O ile warunki pogodowe nie przeszkodzą, dalsze zabiegi będą prowadzone w obrębie Małego Rynku, skwerów Solidarności i Niepodległości. Tu dochodzimy do miejsc, które zostały zakwalifikowane do znacznej restrukturyzacji. Obecnie prowadzona jest tam wycinka części drzew i krzewów, które są chore i stanowią zagrożenie dla ludzi tam przebywających albo z braku światła, czy wcześniejszych niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych dawno utraciły walory estetyczne. Wystarczy wymienić tu dwa egzemplarze Robienii pseudoakacji na Skwerze Niepodległości i każdy jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy one zdobią, czy szpecą ten uczęszczany przez Mieszkańców i turystów rejon Naszego Miasta.

   Przez wiele lat nie były prowadzone odpowiednie zabiegi pielęgnacyjno - ochronne w obrębie drzew i krzewów rosnących w obszarach zieleni miejskiej. Wiele drzew poddanych było nieodpowiedniemu cięciu i zostało porażonych przez patogeny powodujące choroby kory i drewna. Uszkodzenie trwałych części drzewa sprawia, że tracą one stabilność. Cięcie drzew, aby nie stwarzało ryzyka porażenia zdrewniałych części musi być prowadzone zgodnie z określonymi zasadami sztuki arborystycznej, ponieważ nie ma możliwości jak w sadach produkcyjnych przeprowadzenia zabiegów ochrony po cięciu drzew. W momencie porażenia drzew patogenami kory i drewna, ochrona chemiczna jest niemożliwa z kilku powodów. Po pierwsze nie ma dostępnych skutecznych środków chemicznych pozwalających leczyć drzewa. Po drugie znajdują się one w obrębie terenu zurbanizowanego, co uniemożliwia użycie środków chemicznych, nie tylko z uwagi na mieszkańców, ale konieczność użycia specjalistycznego sprzętu dla drzew wysokich i bardzo wysokich. Okoliczni sadownicy dysponują opryskiwaczami, ale wysokość chronionych przez nich drzew wynosi maksymalnie 3,5 m. Na terenie miasta drzewa mają znacznie większą wysokość.

   Podczas jesiennych oględzin drzew i krzewów tworzących oazy zieleni w obrębie zieleni miejskiej w naszym mieście oceniono ich stan fitosanitarny, zagrożenie dla ludzi i mienia i podjęto działania mające na celu poprawę tej sytuacji. Stąd cięcie pielęgnacyjno-sanitarno - prześwietlające drzew i wycinanie innych. Wszystkie działania konsultowano z konserwatorem zabytków.

   Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie zieleni miejskiej wiążą się z podejmowaniem działań, które najlepiej jest przeprowadzać w okresie bezlistnym. Powoduje to, że bardziej są one widoczne niż, gdyby były przeprowadzane w okresie pełnego ulistnienia roślin.

   Celem uspokojenia mieszkańców Sandomierza pragniemy poinformować, że wiosną zaczniemy sadzić nowe rośliny celem zapełnienia poddawanych rewitalizacji miejsc. Pojawią się nowe drzewa i krzewy, w tym o barwnych liściach i kwiatach, kwitnące w różnych terminach w sezonie wegetacyjnym oraz mających dekoracyjne owoce. Pragniemy ożywić oazy zieleni, aby cieszyły swym wyglądem mieszkańców oraz odwiedzających nasze miasto gości. Niech wszyscy czują się tu dobrze i zapamiętają oprócz gościnności, zabytków, także zadbaną zieleń miejską.