Punkt Edukacyjno- Konsultacyjny to dyżur pedagoga, prawnika, terapeutów ds. uzależnień i psychologa. Pomoc i wsparcie  znajdą tu osoby uzależnione i współuzależnione, osoby zagrożone uzależnieniem oraz osoby w kryzysie i borykające się z problemami wychowawczymi i przemocy w rodzinie.