W związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie ulic Maciejowskiego i Cieśli niniejszym informujemy, że z dniem 18 czerwca 2019 r., wdrożona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego w ciągu ww. ulic. Zmiana będzie polegać na ustanowieniu ruchu jednokierunkowego (od ronda na zbiegu ulic: Mickiewicza/Ożarowska/Maciejowskiego - w kierunku ulicy Armii Krajowej). W związku z powyższym, w ciągu ulic Maciejowskiego i Cieśli dostępny będzie tylko jeden pas ruchu. Uwaga. Na całym odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości przejazdu do 30 km/h.

Czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie przez okres realizacji robót budowlanych.


OGŁOSZENIE

dotyczące zmian kursowania autobusów komunikacji miejskiej:

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż w związku z remontem ulic Cieśli oraz Maciejowskiego (wprowadzenie na w/w ulicach ruchu jednokierunkowego)  kursowanie autobusów komunikacji miejskiej linii nr 1 obsługującej pasażerów w kierunku dworca autobusowego będzie się odbywało z pominięciem przystanków zlokalizowanych przy ul.  Cieśli oraz ul. Maciejowskiego. Jednocześnie informujemy, iż kursowanie autobusów linii nr 1 w kierunku centrum miasta oraz szpitala będą się odbywało w/w ulicami bez zmian, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Informujemy, że najbliższe przystanki dla autobusów kursujących w kierunku dworca autobusowego znajdują się przy ulicy Armii Krajowej „szkoła nr 4” oraz Mickiewicza „rondo”.