Do projektu zostało zakwalifikowanych 26 uczestników, a jednocześnie do żłobka zostało przyjętych 27 dzieci.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu zostanie zrekrutowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Projekt „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Plik do pobrania

Lista osób przyjętych do udziału w projekcie