Raport o stanie Gminy Sandomierz za rok 2019 znajduje się w poniższym załączniku:

>>>>RAPORT<<<<

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Sandomierza
Na podstawie art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713) mieszkańcy mają możliwość zabierania głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji w tym punkcie porządku obrad składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami mieszkańców.
W związku z powyższym zgłoszenia składać można najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 roku do Biura Rady Miasta Sandomierza 
(pl. Poniatowskiego 1, p. 101, tel. 15 815 41 03).
Szczegółowe informacje dotyczące Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2019 rok oraz wzór wniosku o udział w debacie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

>>>>ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SANDOMIERZ ZA ROK 2019<<<<