Apelujemy o zachowanie wzmożoną czujność w zakresie zapobieganiu rygorów sanitarnych w miejscach użyteczności publicznej.