Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro) zostało opublikowane Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

      Oferty należy przesłać na adres e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl; pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Seniorów” w terminie 28 dni od daty opublikowania Ogłoszenia tj. do dnia 28 stycznia 2020r.

        Bliższych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej tel. 41 342-16-92, 41 342-13-88.