Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.- Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż na podstawie decyzji Rady Ministrów od dnia 17 października 2020 r. limit dostępnych dla pasażerów miejsc w autobusach komunikacji miejskiej w Sandomierzu wynosi 30 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

W związku z powyższym prosimy Pasażerów korzystających z przejazdów naszymi autobusami o stosowanie się do zapisów zawartych w informacji zamieszczonej na zewnątrz oraz wewnątrz pojazdów o liczbie dostępnych w nich miejsc siedzących i stojących.

Szanowni Pasażerowie przypominamy, iż w trakcie przejazdów autobusami komunikacji publicznej obowiązuje rządowy nakaz zasłaniania ust i nosa.

PGKiM w Sandomierzu

Sp. z o.o.