Alior Bank

Filiale

ul. Mickiewicza 33

Tel. 15 847 81 39

www.aliorbank.pl


Bank PEKAO S.A.

ul. Kościuszki 4

Tel. 15 832 22 05

www.pekao.com.pl


Bank PKO BP

ul. Mickiewicza 11a

Tel. 15 832 32 12

www.pkobp.pl


Bank Przemysłowo-Handlowy

ul. Zawichojska 13

Tel.15 832 99 99

www.bph.pl


Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

ul. Słowackiego 37b

Tel. 15 833 35 68, 15 833 27 00

www.bssandomierz.com.pl


Bank BGŻ S.A.

Filiale

ul. Mickiewicza 46

Tel. 15 832 76 52

www.bgz.pl

Bank Zachodni WBK S.A.

ul. Mickiewicza 43

tel. 15 832 76 49

ul. Kazimierza Wielkiego 4

tel. 15 644 53 33

www.bzwbk.pl


Bank Polskiej Spółdzielczości

ul. Mickiewicza 55a

Tel. 15 833 13 96


SKOK. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

im. F. Stefczyka

ul. Koseły 8

Tel. 15 833 24 40

www.skok.pl


Santander Consumer Bank S.A.

Filiale

ul. Mickiewicza 43

Tel. 15 832 36 56

www.santanderconsumer.pl