Przedmiotem zmówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=...