Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sandomierza nr XXIX/321/2016  z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza”

http://bip.um.sandomierz.pl/uchwaly/bdc64f0cdcff63...

            Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza został pozytywnie zweryfikowany przez doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  w zakresie efektywności energetycznej i OZE”

Pliki do pobrania:

    Dokument został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.